KEMAX -   ØKONOMI

Sentrum Fra venstre: Ingeborg Wolff, Åge Selvik, Marianne Heimstad


Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17
5022 Bergen

Vi holder til på Seiersbjerget 17, på Kalfaret (innkjøring vis á vis gamle Hansa Bryggeri).
Kontoret har 7 ansatte, fordelt på 2 regnskapsførere og  3 i administrasjonen. 
I tillegg arbeider en personer med skadeforsikring i vårt selskap Pegasos Forsikring AS ut fra disse lokalene på Kalfaret.