KEMAX -   ØKONOMI
Regnskap

Seksjonen har totalt 23 ansatte som betjener over 600 bedriftskunder. Vi har kunder representert i de fleste bransjer fra små enkeltmannsforetak til større bedrifter med mer enn kr 100 mill. i omsetning. Seksjonen har samlet 7 autoriserte regnskapsførere fordelt på våre kontorer i Bergen, Godvik, Åsane, Fana, Knarvik, Osterøy og i Oslo.

Vi har et oppdatert produksjonssystem (Uni Økonomi) som enkelt kan tilpasses rapportering i f. eks. Excel. Derved kan våre kunder motta rapporter over Intenett eller ved at vi oversender rapportene på e-post. Vi som regnskapspartner kommer med dette nærmere våre kunder og vi samhandler bedre og hurtigere enn det som er mulig med mer tradisjonell programvare. Alle våre rapporter kan tilpasses den enkelte kunde.

Vår kompetanse er vårt eneste varige konkurransefortrinn! Faglig oppdatering av vår kompetanse gjennomføres årlig i forbindelse med både interne og eksterne kurs

Ansatte i regnskapsseksjonen har også tverrfaglig samarbeid med bedrifts- og kapitalrådgivere i våre øvrige satsningsområder, og får således tilgang til faglig informasjon som man ikke får hos mer tradisjonelle konkurrenter.

Dette kommer våre kunder til gode i form av en bredere rådgivning enn andre aktører kan tilby.


Våre tjenester:

  • Regnskapsførsel
  • Lønnsføring
  • Forretningsførsel
  • Rådgivning til små bedrifter Årsoppgjør
  • Regnskapskonsulent til leie

Seiersbjerget 17, 5022 Bergen • Tlf/fax: 55 55 78 50 / 55 55 88 90 • E-post: bergen@kemax.no 
 © 2013 Kemax Økonomi Regnskap AS