KEMAX -   ØKONOMI
Bedriftsrådgivning

KEMAX CONSULTING tilbyr ulike typer økonomiske og administrative rådgivnings -
tjenester til bedriftsmarkedet.

Vår primære målgruppe er eiere, ledere og styret i små - og mellomstore bedrifter.

KEMAX CONSULTING tar utgangspunktet i kundenes behov.

Vi ønsker å være en kompetent, langsiktig og profesonell sparringspartner for deg og din bedrift.
Partnerne i KEMAX CONSULTING har lang og variert erfaring fra næringslivet, god forretningsforståelse og anvender praktiske verktøy.