KEMAX -   ØKONOMI

Fana


Merete LepsøeBente Reynolds

   Merete Lepsøe                                     Bente Reynolds


Kemax Økonomi Regnskap AS
Fanaveien 13
5221 NESTTUN
Tlf: 55 98 01 42 Faks: 55 55 88 90
Epost:  fana@kemax.no
 
Kemax åpnet sitt første kontor i Fana i april 2007.  Fanaveien 13 er også kjent som "Steen-Hansen bygget" pga at Steen-Hansen Maling har holdt hus her i en årrekke. 
Kontoret hadde ved oppstart arbeid til èn person. I dag er det to ansatte ved kontoret. 
Antall kunder er doblet siden kontoret ble åpnet. 
Vi har blitt godt mottatt av bedriftsmarkedet i Fana og mottar ofte henvendelser fra kunder som ønsker en regnskapsforbindelse med nærhet til Fana.